Pollo

Tomatensauce, Mozzarella, Pouletstreifen, Ananas, Curry, Oregano